Terminsavgifter

Terminsavgifter för ungdomar (upp t.o.m 19 års ålder)

  • Enskild undervisning: 650 kr
  • Undervisning i grupp: 325 kr

Terminsavgifter för vuxna

  • Enskild undervisning: 2500 kr
  • Undervisning i grupp: 1000 kr

Instrumenthyra: 200 kr