Bra att veta

Roslagens kulturskolas verksamhet

Roslagens kulturskolas verksamhet är indelad i fem skolor; Musikskolan, Pop- & Rockskolan, Scenskolan, Dansskolan och Musikproduktionsskolan. På detta vis kan vi erbjuda ett brett kursutbud. Som elev hos oss kan du välja fritt bland kursutbudet i de olika skolorna i mån av plats

Från vilken ålder kan man börja på Roslagens kulturskola

Detta varierar från kurs till kurs, men vi erbjuder kurser för barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år

Kö till Roslagens kulturskola

De flesta kurser har begränsat antal platser och om en kurs som du anmält dig till redan är fullbokad så sätts du på en köplats. Yngre barn kan ställas i kö hur tidigt som helst, men barnet får då vänta tills det uppnått rätt ålder för kursen ifråga.

Lektionstider

Längden på lektionerna och antal gånger per termin varierar också från kurs till kurs. I många intrumentalkurser på Pop- & Rockskolan och Musikskolan brukar man räkna med 27 undervisningstillfällen a´ 20 minuter per läsår, men den mallen är inte alltid det bästa alternativet för alla kurser. I dessa fall är det upp till ansvarig lärare att göra ett lämpligt upplägg för kursen. I kurskatalogen finns det mera info om vad som gäller för varje kurs. Vi kan också erbjuda speciallösningar, (t.ex för vuxna elever) om lärare och eleven kommer överens om det.

Var undervisar vi?

För elever i skolåldern har Roslagens Kulturskola undervisning ute på skolorna under skoltid så långt som det är möjligt. Vi kan inte erbjuda alla kurser på alla skolor, det är olika och kan skifta från år till år. Detta beror på en mängd olika faktorer, framförallt handlar det om att lämplig utrustning och lokaler saknas på många skolor.

Vårdnadshavaren tar ställning till om de vill att barnet ska få undervisning på skoltid. Schemat läggs i dialog med skolan.

Efter skoltid har vi undervisning på Brännässkolan i Norrtälje, Rodengymnasiet i Norrtälje och i musikhuset vid Hallsta skola . Elever från Rimbo med omnejd är välkomna till vår verksamhet, men vi undervisar inte på skolorna i och kring Rimbo.

Hyra instrument

Vi hyr ut trä- och bleckblåsinstrument förutom blockflöjt i upp till två läsår. Stråkinstrument hyrs ut till dess att ditt barn behöver ett instrument av full storlek. Övriga instrument har vi tyvärr inte möjlighet att hyra ut i nuläget.

Om eleven inte kan komma till lektionen

Om eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till sin lektion så vill vi ha att ni mejlar, ringer eller skickar ett sms till läraren. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra lärare. Om eleven är frånvarande tre lektioner i rad utan orsak kan den förlora sin plats på kulturskolan.

Om en lärare blir sjuk

Om läraren är sjuk blir lektionen inställd, vi gör då allt vi kan för att elev/vårdnadshavare ska få veta det så fort som möjligt.

Avsluta plats

Eleven har kvar sin plats tills platsen aktivt sägs upp. Om eleven är under 18 år måste avanmälan göras av vårdnadshavare. Avanmälan mejlas till roslagenskulturskola@norrtalje.se .
Inför höstterminen måste avanmälan ske innan den 1/6.
Inför vårterminen är detta brytdatum den 15/12.
Efter dessa datum skickas en faktura med terminsavgift för kommande termin.