Stråksoaré, månd 19/2 kl.18 i orkestersalen på Rodengymnasiet

Konsert i litet format med några av Kulturskolans stråkelever.

Fritt inträde, varmt välkomna!

Straksoare_feb18