Välkommen till en ny termin!

Nu är höstterminen igång och under vecka 36 startar även de flesta orkestrar, session-grupper och ensembler sin verksamhet. Vi önskar alla elever varmt välkomna till det nya läsåret!